Salı, 28 Kasım 2023

Üye Giriş

Sorumlu Müdürlük yaptığım istasyonla sözleşme sürem dolmadı, ancak devam etmek istemiyorum ne yapmalıyım?

Soru - Sorumlu Müdürlük yaptığım istasyonla sözleşme sürem dolmadı, ancak devam etmek istemiyorum ne yapmalıyım?

Sorumlu müdürlüğünü yaptığınız firma ile anlaşıp noterden iki taraflı fesihname hazırlanıp LPG Sorumlu Müdürlük belgesinin aslı ile birlikte üyesi olduğunuz Meslek Odasına gönderilmelidir.

-Sözleşmeden tek taraflı vazgeçmek için; noterden ihtarname yollanıp, yasal süre sonunda (15 gün) bu ihtarname ile birlikte LPG Sorumlu Müdürlük Belgesinin aslının üyesi olduğunuz Meslek Odasına gönderilmesi gerekmektedir.