Salı, 28 Kasım 2023

Üye Giriş

Sorumlu Müdür sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi nasıl olur?

Soru - Sorumlu Müdür sözleşmesinin yapılması ve sona ermesi nasıl olur?

Sorumlu müdür sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunludur.

Sözleşme süresi, çalışma saatleri ve ilgili mevzuata aykırı olmamak üzere sorumlu müdürün hak, yetki, yükümlülük ve sorumluluklarının neler olduğu hususları sözleşmede açıkça düzenlenir.

Sorumlu müdürün ilgili mevzuatta tanımlanan hak, yetki, yükümlülük ve sorumlulukları sözleşme ile daraltılamaz.

Sözleşme süresi bir yıldan az, beş yıldan çok olamaz.
Sorumlu müdür sözleşmesi;
a) Sorumlu müdür sertifikasının yenilenmemesi, iptal edilmesi, süresinin sona ermesi veya,
b) Tarafların karşılıklı anlaşması,
hallerinde kendiliğinden sona erer.

Sorumlu müdür sözleşmesi ayrıca, sözleşmenin taraflarından her biri tarafından, karşı tarafa en az bir ay önceden haber vermek şartıyla, tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

Sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin bildirim iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla yapılır.

Bu hallerin gerçekleşmesi halinde LİSANS SAHİBİ, 1 (Bir) AY içerisinde yeni bir SORUMLU MÜDÜR sözleşmesi yapmak ZORUNDADIR.