Salı, 28 Kasım 2023

Üye Giriş

16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, halen birden fazla tesiste görev alan sorumlu müdürler ile bunları istihdam eden LPG otogaz bayilik lisans sahiplerine etkisi ne olacaktır?

Soru - 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, halen birden fazla tesiste görev alan sorumlu müdürler ile bunları istihdam eden LPG otogaz bayilik lisans sahiplerine etkisi ne olacaktır?

Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında faaliyette bulunan lisans sahipleri ve sorumlu müdürler, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde, yani 16.12.2013 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadırlar. Dolayısıyla, bu sorumlu müdürler bu sürenin sonuna kadar birden fazla tesiste çalışabilecekler; ancak, bu sözleşmeleri sona ermeden, başka bir LPG otogaz bayilik lisansı sahibi ile yeni bir sözleşme yapamayacaklardır.